JulkaisulupalomakeAlle 18-vuotiaan tulee täyttää julkaisulupalomake, jotta työ voidaan myöhemmin julkaista Satakirin-nettisivuilla. Julkaisulupa antaa kilpailun toteuttajalle luvan esittää työn www.satakiri.fi –sivustolla, mutta tekijänoikeudet säilyvät teoksen tekijällä ja hän voi käyttää myöhemmin työtään vapaasti. Jos kyseessä on ryhmätyö, kaikilta työhön osallistuneilta tarvitaan julkaisulupa.

Täytä lupalomake yhdessä huoltajasi kanssa ja palauta se Mikkelin kaupunginkirjastoon – Etelä- Savon maakuntakirjastoon hanketyöntekijä Riia Marttiselle joko skannattuna sähköpostiosoitteeseen riia.marttinen@mikkeli.fi tai postitse osoitteeseen

Mikkelin kaupunginkirjasto – Etelä-Savon maakuntakirjasto, Riia Marttinen, PL 96, 50101, Mikkeli.

Takaisin